Архівний відділ

Броварської міської ради

Київської області

a

Гринь Аліна Григорівна

З   1968р.    по  1985 рік  завідуючім архівом була призначена Гринь Аліна Григорівна.