Архівний відділ

Броварської міської ради

Київської області

a

Послуги

Перелік послуг:

Надання архівних копій, витягів з документів, що зберігаються в архіві, на запити органів державної влади, органів місцевого самоврядування, депутатських звернень.

Надання архівних копій, витягів з документів, що зберігаються в архіві, юридичним  та фізичним особам на тематичні запити.

Надання архівних копій, витягів з документів, що зберігаються в архіві, юридичним та фізичним особам на запити щодо підтвердження майнових прав на землю та нерухоме майно.

Надання архівних довідок, що підтверджують трудовий стаж на підприємствах, документи яких зберігаються в архіві.

Надання архівних довідок про заробітну плату на підприємствах, документи яких зберігаються в архіві.

Інформаційне обслуговування користувачів в архівному відділі.

Видавання документів у тимчасове користування за межами архіву.

Приймання в установленому порядку документів Національного архівного фонду на зберігання в архівний відділі Броварської міської ради.

Облік документів Національного архівного фонду, які знаходяться на зберіганні в архівному відділі Броварської міської ради.

Забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду в архівному відділі Броварської міської ради.

 Проведення перевірянь роботи служб діловодства, експертних комісій та архівних підрозділів підприємств, установ, організацій. Надання методичної допомоги у сфері архівної справи та діловодства підприємствам, установам та організаціям міста.

Організація роботи експертної комісії при архівному відділі Броварської міської ради.

Схвалення положень про архівні підрозділи, про експертні комісії; номенклатур справ підприємств, установ, організацій міста; актів про вилучення до знищення; описів справ тривалого зберігання та з особового складу підприємств, установ, організацій міста, в діяльності яких не утворюються документи НАФ.Перелік запитів, що виконуються архівом:

 Запити громадян до архівного відділу поділяються на:

1.      Соціально-правові;

2.      Тематичні.Характеристика основних видів запитів:

Запити громадян до архівного відділу поділяються на:

1. Соціально-правові;

2. Тематичні.

1.  Соціально-правові запити стосуються надання необхідної інформації про:

1) трудовий стаж в ліквідованих установах та організаціях м.Бровари;

2) заробітну плату в  ліквідованих установах та організаціях м.Бровари.

Запити виконуються безкоштовно. Термін виконання запитів – 1 місяць з дня реєстрації заяви або листа.

2.  Тематичні запити стосуються надання інформації з певної проблеми, теми за визначений хронологічний.

Всі запити тематичного характеру виконуються на платній основі. Сума оплати роботи за зверненнями установ, організацій та фізичних осіб встановлюється згідно прейскуранту цін на роботи (послуги) у сфері використання архівних документів, що виконуються Архівним відділом на договірних засадах. Терміни виконання запитів можуть бути подовжені в залежності від складності роботи.
Інформація про консультації, що надаються:

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» відповіді на запити надаються архівом протягом місяця – в залежності від результатів пошуку – архівна довідка або негативна відповідь, якщо відповідних документів в архіві не виявлено.

Запити інвалідів та ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-1945рр., праці, непрацездатних осіб та осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, та інших осіб, що потребують соціального захисту та підтримки, виконуються в першу чергу і, по можливості, терміново.

Відомості про стаж роботи та зарплату, які зберігаються в  документах з особового складу (наказах з особового складу, особових рахунках, відомостях по нарахуванню заробітної плати),  зберігаються в архівах установ, підприємств і організацій 75 років і не підлягають передаванню в архівний відділ. Тобто ці документи  можуть зберігатися в установах, організаціях та на підприємствах, що продовжують існувати. Якщо установа ліквідована, то треба звертатися  в архів вищої установи відповідної галузі або в трудові архіви. Інформацію про місцезнаходження документів ліквідованих установ, підприємств і організацій, що зберігаються в архівному відділі або у правонаступників можна отримати  в розділі сайту: «Відомості про місцезнаходження документів».