Архівний відділ

Броварської міської ради

Київської області

a

Штати

У штаті відділу 2 особи :начальник - Кисельов Сергій Євгенович та головний спеціаліст - Ніколайчук Світлана Володимирівна.photo
Кисельов Сергій Євгенович

-

начальник архівного відділу Розпорядженням міського голови № 185-ОС від 23.09. 2013 року призначений на посаду

лютий 1979 р., Київський інститут інженерів цивільної авіації, інженер-механік; лютий 2000р., Харківська національна ім. Я.Мудрого юридична академія, правознавство

Відповідно до Положення про архівний відділ Броварської міської ради начальник відділу: здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань; затверджує функціональні обов’язки працівників відділу; видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання; розробляє проекти нормативно-правових актів, проводить експертизу проектів таких актів; вносить пропозиції міському голові щодо призначення на посаду, звільнення з посади працівників відділу; виходить з клопотанням до міського голови щодо використання коштів, отриманих від надання (виконання) відділом платних послуг (робіт); без доручення діє від імені відділу, представляє інтереси відділу в суді, в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами.photo
Ніколайчук Світлана Володимирівна

-

головний спеціаліст призначена на посаду розпорядженням міського голови від 09.07.2008 №114-ОС

06.1986, Київський інженерно-будівельний інститут, інженер-будівельник

забезпечує зберігання, облік і охорону документів Національного архівного фонду, здійснює контроль за архівними підрозділами установ, організацій і підприємств міста, приймає в установленому порядку на зберігання документи від установ, організацій, підприємств міста, перевіряє наявність документів, які зберігаються в архівному відділі, виконує інші посадові обов’язки.